Daily Archives

February 25, 2022

  • Furniture Lifestyle VOGUE

    Inside Kim Kardashian’s Home Filled With Wonderful Objects

    VOGUE พาคุณไปรู้จักอีกมุมหนึ่งของ คิม คาร์เดเชียน ที่เต็มไปด้วยความรักทั้งของสะสมในความทรงจำ ภาพวาด เรื่องราวของลูกๆของเธอ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน จนไปถึงซุปเปอร์คาร์สีโปรดอย่าง Maybach Video : Courtesy of Vogue Director: Posy Dixon Director of Photography: Jess Dunlap Editor: Robby Massey…